Ασκήσεις Γραμματικής - ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ασκήσεις Γραμματικής

Εδώ μπορείτε να βρείτε ασκήσεις ιταλικών με αυτόματη διόρθωση για κάθε ενότητα της ιταλικής γραμματικής. Νέες ασκήσεις θα προστίθενται συνεχώς με σκοπό την εξάσκηση των μαθητών και την καλύτερη κατανόηση της ιταλικής γραμματικής.

ARTICOLI DETERMINATIVI

1, 2, 3

ARTICOLI INDETERMINATIVI

1, 2

FORMAZIONE DEL FEMMINILE

1, 2

FORMAZIONE DEL PLURALE

1, 2

PREPOSIZIONI SEMPLICI

1, 2, 3, 4

PREPOSIZIONI ARTICOLATE

1, 2, 3, 4

INDICATIVO PRESENTE

1, 2, 3, 4, 5

PASSATO PROSSIMO

1, 2, 3, 4, 5

INDICATIVO IMPERFETTO

1, 2

Close
error: Content is protected !!