Εκπαιδευτικό Υλικό Ιταλικών - Online Μαθήματα Ιταλικών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

Εκπαιδευτικό Υλικό Ιταλικών
εκπαιδευτικό υλικό ιταλικών

Μέσα από τα μαθήματα ιταλικών προκύπτει η ανάγκη των μαθητών να βελτιώσουν διάφορα στοιχεία των γλωσσικών τους ικανοτήτων. Αυτό απαιτεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό ιταλικών που θα μπορεί να βελτιώσει έναν μαθητή ως προς τις ικανότητές του στον προφορικό λόγο, το γραπτό λόγο, τη γραμματική κ.α. Για την πρόοδο του μαθητή σε κάθε μια από αυτές τις ενότητες απαιτείται και διαφορετικό βιβλίο το οποίο θα των βοηθά να εξασκεί και να κατανοεί καλύτερα αυτά που διδάσκεται. Έτσι σε κάθε μαθητή δίνονται συνεχώς βιβλία διαφορετικού είδους όπως διηγήματα στα ιταλικά, βιβλία ασκήσεων λεξιλογίου, περιοδικά και όλων των ειδών βιβλία εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Επίσης όλοι οι επισκέπτες της σελίδας αυτής μπορούν να βρίσκουν υλικό όπως άρθρα που αφορούν την ιταλική ιστορία και τον πολιτισμό καθώς και ασκήσεις με αυτόματη διόρθωση για να εξασκούν τις γνώσεις τους. Οι μαθητές μπορούν να δουλεύουν μόνοι τους ή με τον καθηγητή πάνω σε αυτό το υλικό και σίγουρα θα αποκτήσουν γενικές γνώσεις για την Ιταλία, τη γλώσσα κατά κύριο λόγο, αλλά θα αποκτήσουν και γνώσεις πάνω στον πολιτισμό, την ιστορία και τις τέχνες της χώρας. Το εκπαιδευτικό υλικό ιταλικών που εμφανίζεται στις υποσέλιδες αυτής της σελίδας είναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες ενώ υλικό όπως βιβλία ιταλικών και λογοτεχνικά βιβλία θα στέλνετε στους μαθητές που παρακολουθούν τα online μαθήματα ιταλικών.

error: Content is protected !!