Εξάσκηση & Ασκήσεις Ιταλικών - Online Μαθήματα Ιταλικών

ΕΞΑΣΚΗΣΗ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

ασκήσεις ιταλικών

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σε αυτή την σελίδα οι μαθητές μπορούν να εξασκήσουν τις ικανότητές τους κάνοντας διάφορες ασκήσεις ιταλικών

Η εξάσκηση βασίζεται στους παρακάτω τομείς της ιταλικής γλώσσας.

1 Γραμματική

2 Λεξιλόγιο

3 Ακουστικά

4 Προφορικά

Στις υποσελίδες αυτής της σελίδας μπορείτε να βρείτε ασκήσεις ιταλικών που βασίζονται στις παραπάνω ενότητες. Συνιστάται στους μαθητές να επισκέπτονται σε τακτά διαστήματα και όποτε έχουν χρόνο και να κάνουν ασκήσεις οι οποίες διορθώνονται αυτόματα από το σύστημα έτσι ώστε να εξελίσσουν της γλωσσικές ικανότητές τους και εκτός των μαθημάτων, πράγμα που θα τους βοηθήσει σίγουρα στην εκμάθηση και στην εξοικείωση με τη γλώσσα σε συντομότερο χρονικό διάστημα

Οι ασκήσεις ιταλικών και το υλικό θα ενημερώνονται κάθε εβδομάδα με σκοπό την συνεχή εξάσκησή σας.

error: Content is protected !!