Εξετάσεις CELI 2016-2017 - ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Εξετάσεις CELI 2016-2017

Untitled

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CELI 2016 – 2017

 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟY 2016
ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Oι εξετάσεις περιόδου Νοεμβρίου 2016 -όλα τα επίπεδα: Celi Impatto A1 και CELI 1,2,3,4,5 – θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 21.11.2016
• Προφορική εξέταση: από 22.11.2016

Εγγραφές: 12 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2016


Αίτηση Εγγραφής CELI >>>>

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 7/10/2016), Ή ΜΕΣΩ COURIER

 

  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΡΤΙΟY 2017
ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Oι εξετάσεις περιόδου Μαρτίου 2017: Celi Impatto A1 και CELI 1,2,3 – θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 04.03.2017
• Προφορική εξέταση: από το απόγευμα της ίδιας μέρας

Εγγραφές: 09 έως 27 Ιανουαρίου 2017

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 27/01/2017), Ή ΜΕΣΩ COURIER

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟY 2017 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-16 ΕΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Oι εξετάσεις (Celi 1,2,3) περιόδου Μαϊου 2017 θα διεξαχθούν ως εξής:

Γραπτή εξέταση: 20.05.2017
Προφορική εξέταση: από το απόγευμα της ίδιας μέρας

Εγγραφές
: 13 Μαρτίου έως 4 Απριλίου 2017

Αίτηση Εγγραφής CELI >>>>>>

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 04/04/2017), Ή ΜΕΣΩ COURIER

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟY 2017
ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΑΤΡΑ

Oι εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2016 -όλα τα επίπεδα: Celi Impatto A1 και CELI 1,2,3,4,5 – θα διεξαχθούν ως εξής:

Γραπτή εξέταση: 19.06.2017
Προφορική εξέταση: από 20.06.2017

Εγγραφές: 3 Απριλίου έως 4 Μαϊου 2017

Αίτηση Εγγραφής CELI ΙΟΥΝΙΟY 2017 >>>>>>

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθήνων ανακοινώνει την διεξαγωγή εξετάσεων CELI και στην ΠΑΤΡΑ από την εξεταστική του Νοεμβρίου του 2012.

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 03/05/2017), Ή ΜΕΣΩ COURIER

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟY 2017
ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Oι εξετάσεις περιόδου Νοεμβρίου 2017 -όλα τα επίπεδα: Celi Impatto A1 και CELI 1,2,3,4,5 – θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 20.11.2017
• Προφορική εξέταση: από 21.11.2017

Εγγραφές: 18 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κάθε υποψήφιος υποχρεωτικά πρέπει να λάβει μέρος και στις δύο εξετάσεις (γραπτή-προφορική) καθώς η εξετάση θεωρείται μια και ενιαία. Αν ο υποψήφιος απορριφθεί σε μια από τις δύο εξετάσεις, τότε έχει δικαίωμα μέσα σε διάστημα ενός έτους από την πρώτη ημερομηνία κατοχύρωσης, να επαναλάβει την εξέταση στην οποία απορρίφθηκε. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, επαναλαμβάνει ολόκληρη την εξέταση(γραπτή και προφορική).

 

                                   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

• Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό
ταυτοπροσωπίας
• Αίτηση εγγραφής που χορηγείται από το Ιταλικό Ινστιτούτο συμπληρωμένη με
κεφαλαία και ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες
• Απόδειξη κατάθεσης εξέταστρων (το πρωτότυπο)

Τα εξέταστρα κατατίθενται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αριθμ. 129/001080-49 (IBAN GR 9201 1012 9000 0012 9001 080 49) και είναι:

70 ευρώ Celi Impatto A1 (για ολόκληρη την εξέταση)
 90 ευρώ Celi 1 (για ολόκληρη την εξέταση)
110 ευρώ Celi 2,3,4,5 (για ολόκληρη την εξέταση)
78 ευρώ μόνο για γραπτά ή προφορικά

Close
error: Content is protected !!