Οδηγίες εξετάσεων PLIDA - ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Οδηγίες εξετάσεων PLIDA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ PLIDA

Επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες των εξετάσεων PLIDA.

Οδηγίες Εξετάσεων PLIDA B1         Οδηγίες εξετάσεων PLIDA B2
Οδηγίες εξετάσεων PLIDA C1         Οδηγίες εξετάσεων PLIDA C2

ΟΝLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Close
error: Content is protected !!