Εξετάσεις PLIDA - ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Εξετάσεις PLIDA

Το Comitato di Salonicco σε συνεργασία με τη Società Dante Alighieri  διεξάγει εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), με το όποιο πιστοποιείται επίσημα η γνώση των ιταλικών σε όλα τα επίπεδα και το οποίο αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

Η πιστοποίηση χορηγείται από την «Εταιρεία Dante Alighieri» της Ρώμης δια μέσου της Ελληνικής Επιτροπής Αθηνών σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο και είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας.


Τα σχετικά διπλώματα εκδίδονται με το σήμα και την επιστημονική επάρκεια του Πανεπιστημίου LA SAPIENZA της Ρώμης, Τμήμα Φιλολογίας και Φιλοσοφίας. Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει το επίπεδο στο οποίο θα διαγωνιστεί όπως και να συμμετάσχει σε δυο επίπεδα κατά την ιδία εξεταστική περίοδο π.χ. Β2 & C1.

Η εξέταση κάθε επιπέδου έχει 4 ενότητες, μια για κάθε γλωσσική δεξιότητα, ενώ ο χρόνος κυμαίνεται ανάλογα το επίπεδο:

  1. Κατανόηση προφορικού λόγου (20′-30′)

  2. Κατανόηση γραπτού λόγου (30′-45′)

  3. Παραγωγή γραπτού λόγου (40′-135′)

  4. Παραγωγή προφορικού λόγου (10′-15′)

Εξεταστικό κέντρο Αθήνας: http://www.ladanteatene.com

Εξεταστικό κέντρο Θεσσαλονίκης: http://www.ladante.gr/

Close
error: Content is protected !!