Ειδικό Μάθημα Ιταλικών - ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ειδικό Μάθημα Ιταλικών

university-music-studies

Για την εισαγωγή μαθητών στις σχολές ξένης φιλολογίας, εκτός από τα μαθήματα των εξετάσεων απαιτείται επίσης και η εξέταση του Ειδικού Μαθήματος πάνω στην γλώσσα την οποία ο μαθητής θέλει να σπουδάσει. Για τον λόγο αυτό υπάρχει δυνατότητα προετοιμασίας των μαθητών για το Ειδικό Μάθημα με σκοπό την εισαγωγή στην σχολή της Ιταλικής Φιλολογίας. Στην ιστοσελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε θέματα προηγούμενων ετών αλλά και υλικό που θα σας δοθεί και κατά την διάρκεια των μαθημάτων. Συνήθως το επίπεδο εξετάσεων του Ειδικού Μαθήματος είναι το Β2 και απαιτεί ο μαθητής να διδαχθεί την Ιταλική γλώσσα για ένα διάστημα και να κάνει προετοιμασία για τον συγκεκριμένο τύπο εξετάσεων.

error: Content is protected !!