Λήψη εκπαιδευτικού υλικού - ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Λήψη εκπαιδευτικού υλικού

Blank Space

Από σήμερα οποιοσδήποτε επιθυμεί, μπορεί να εγγραφεί μέσω της ιστοσελίδας ώστε να λαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, ασκήσεις, ταινίες κ.α. Η δημιουργία του προγράμματος αυτού έχει ως σκοπό, παράλληλα με την εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας, και την λήψη γνώσεων που αφορούν τον πολιτισμό, την κουλτούρα και την ιταλική ιστορία ενώ και την ενασχόληση των μαθητών με την ιταλική γλώσσα και εκτός μαθημάτων.

Comments are closed.

error: Content is protected !!