Μεταφράσεις Ιταλικών - Online Μαθήματα Ιταλικών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 

Ακολουθήστε τις σελίδες:    

μεταφράσεις ιταλικών

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 

Μεταφράσεις και επιμέλεια κειμένων από τα ιταλικά προς τα ελληνικά και αντίστροφα. Παρακάτω εμφανίζονται οι θεματικές ενότητες κειμένων που μπορούν να μεταφραστούν από και προς τα ιταλικά:

 

Αθλητισμός    Ιατρική     Ιστορία     Οικονομικά     Επιστήμες   

Τεχνολογία     Νομικά     Υπολογιστές     Τουρισμός

Κοινωνικά Δίκτυα     Τέχνες     κ.α.

Μέθοδος που ακολουθείται για τις μεταφράσεις ιταλικών

Μετά την παράδοση του κειμένου στο μεταφραστή γίνεται έλεγχος της ποιότητας του κειμένου ώστε να βεβαιωθεί ότι είναι δυνατή η μετάφρασή του. Έπειτα γίνεται από τον μεταφραστή μία έρευνα πάνω στο θέμα του κειμένου ώστε να είναι σίγουρο ότι θα χρησιμοποιηθεί ή σωστή ορολογία. Εφόσον γίνουν αυτά τότε μόνο ο μεταφραστής μπορεί προχωρήσει στις μεταφράσεις ιταλικών κειμένων και στο τέλος το κείμενο ελέγχεται τουλάχιστον δύο φορές λεπτομερώς πριν παραδοθεί στον πελάτη.

 

Τιμές Μεταφράσεων

 

Μεταφράσεις: 0.04 € / λέξη

Επιμέλεια κειμένου: 0.02 € / λέξη

 

Ακολουθήστε τις σελίδες:    

error: Content is protected !!