Εξετάσεις Πιστοποίησης Ιταλικών - Online Μαθήματα Ιταλικών

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

Εξετάσεις πιστοποίησης ιταλικών

Γίνεται ειδική προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης ιταλικών μέσα από την οποία οι μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να είναι απόλυτα σίγουροι για την επιτυχία τους. Στόχος είναι η γνώση του απαραίτητου λεξιλογίου, γραμματικής αλλά και η ευκολία διαχείρισης του γραπτού και του προφορικού λόγου. Γι’αυτό εκτός από τα μαθήματα εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας δίνουμε βάση και αφιερώνουμε χρόνο στην εξάσκησή μας σε θέματα εξετάσεων των προηγούμενων ετών ώστε ο μαθητής να μην έχει πρώτη επαφή με αυτά τα θέματα την ημέρα των εξετάσεων αλλά να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος.

Η ιταλική γλώσσα έχει αρκετά επίπεδα σπουδών που αναγνωρίζονται από την απόκτηση κάποιου πτυχίου. 
Τα ιταλικά αναγνωρισμένα διπλώματα από τις εξετάσεις πιστοποίησης ιταλικών είναι τα εξής:

 • Το CELI (CERTIFICAZIONE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA)
  είναι πτυχίο που αποτελείται από 5 ΕΠΙΠΕΔΑ: CELI 1, 2, 3 ,4, 5
  Κάθε επίπεδο αποτελεί μία διαφορετική εξέταση η οποία μπορεί να δοθεί ανεξάρτητα, αρκεί ο σπουδαστής να έχει το αντίστοιχο επίπεδο γνώσεων.
  Οι εξετάσεις του CELI οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο για Ξένους της Perugia.
  Οι εξετάσεις αυτών των πτυχίων, που είναι αναγνωρισμένα διεθνώς, γίνονται σε δυο εξεταστικές περιόδους τον Ιούνιο και Νοέμβριο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη με την συνεργασία του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου.
 • Το CILS (CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA)
  είναι πτυχίο που αποτελείται προς το παρόν από 4 ΕΠΙΠΕΔΑ CILS 1, 2, 3, 4
  Οι εξετάσεις του CILS οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο για Ξένους της SIENA.
  Οι εξετάσεις αυτών των πτυχίων, που είναι αναγνωρισμένα διεθνώς,γίνονται σε δυο εξεταστικές περιόδους Ιούνιο και Δεκέμβριο.
 • Το PLIDA (PROGETTO LINGUA ITALIANA DANTE ALIGHIERI)
  είναι πτυχίο που αποτελείται από 4 ΕΠΙΠΕΔΑ: LIVELLO A, B, C, D
  Οι εξετάσεις του PLIDA οργανώνονται από την Società Dante Alighieri.
  Οι εξετάσεις αυτών των πτυχίων, που είναι αναγνωρισμένα από το Ιταλικό υπουργείο εξωτερικών, γίνονται σε δυο εξεταστικές περιόδους: Μάιο και Νοέμβριο.
 • Τo DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA
  είναι πτυχίο που αποτελείται από 1 ΕΠΙΠΕΔΟ.
  Οι εξετάσεις αυτών των πτυχίων, που είναι αναγνωρισμένα από το Ιταλικό υπουργείο εξωτερικών, γίνονται σε δυο εξεταστικές περιόδους: Ιούνιο και Νοέμβριο.

 • Τo ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 
  είναι πτυχίο που αποτελείται από 6 ΕΠΙΠΕΔΑ: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2
  Οι εξετάσεις γίνονται σε δύο εξεταστικές περιόδους, Μάιο και Νοέμβριο.

 

error: Content is protected !!