Σχολές χωρίς εξετάσεις

12

Μερικές από τις σχολές που δεν έχουν εξετάσεις στην Ιταλία και αυτό καθιστά πιο εύκολη την εισαγωγή των μαθητών σε αυτές είναι οι παρακάτω:

 1. Φαρμακευτική

 2. Πολυτεχνείο (εκτός από την Αρχιτεκτονική σχολή)

 3. Νομική

 4. Φιλολογίες

 5. Γλωσσών

 6. Καλών Τεχνών (μερικές πόλεις έχουν τεστ εισόδου)

 7. Φυσικής

 8. Χημείας

 9. Μαθηματικών

 10. Βιολογικό (μόνο 2-3 Πανεπιστήμια έχουν μείνει ανοιχτά, τα υπόλοιπα έχουν εισαγωγικό τεστ)

 11. Οικονομικών

 12. Ψυχολογίας (κάποιες πόλεις έχουν εισαγωγικό τεστ και άλλα τεστ εισόδου)

 13. Γυμναστική ακαδημία (κάποιες πόλεις έχουν εισαγωγικό τεστ τεστ) κ.α.