ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ - ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

12

Τα τυπικά προσόντα που χρειάζεται ένας Υποψήφιος Φοιτητής για να διεκδικήσει θέση σε Ιταλικό Πανεπιστήμιο είναι:

 

1.Να έχει Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ή ισότιμο προς αυτό.
2.Να έχει λάβει μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις τα τελευταία 2 χρόνια και να έχει την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ* ανεξάρτητα με το τι έχει γράψει.(εξαιρούνται τα Λύκεια που δεν εχουν Πανελλαδικές εξετάσεις και βρίσκονται στην λίστα των Αναγνωρισμένων Λυκείων του Υπουργείου Παιδείας της Ιταλίας)

 

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να συμμετέχουν στην διαδικασία εγγραφής σε Πανεπιστήμιο της Ιταλίας θα πρέπει να έχουν φοιτήσει το Λύκειο στην Ελλάδα (Αλβανοί, Γεωργιανοί, Αφρικανοί κ.α.). Σε άλλη περίπτωση θια πρέπει να απευθυνθούν στην Ιταλική Πρεσβεία της χώρας που φοίτησαν το Λύκειο, για την αξιολόγηση των εγγράφων τους.

 

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αλλοδαποί με άδεια παραμονής στην Ελλάδα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας τον μήνα Ιανουαρίου του κάθε τρέχοντος έτους.

 

* Στους αποφοίτους του Ενιαίου Γενικού Λυκείου εκτός από το Απολυτήριο χορηγείται και σχετική «ΒΕΒΑΙΩΣΗ», η απόκτηση της οποίας είναι απαραίτητη για τη δυνατότητα πρόσβασης του κατόχου της στην ανώτατη εκπαίδευση. Η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» αυτή χορηγείται και σε παλαιούς απόφοιτους Λυκείων, που εντάσσονται στο σύστημα, κατόπιν συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

 

Close
error: Content is protected !!