Τιμές & Πληρωμή Μαθημάτων - ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τιμές & Πληρωμή Μαθημάτων

Τιμές Μαθημάτων (Για ένα άτομο)

1 δοκιμαστική ώρα
8 €
Δοκιμάστε ένα μάθημα ιταλικών πριν ακολουθήσετε ένα πρόγραμμα μεγαλύτερης διάρκειας.
 
 
4 ώρες/μήνα (1 ώρα/εβδομάδα)
30 €
Κατάλληλο για μαθητές που θέλουν να διατηρήσουν το επίπεδό τους ή για μαθητές που θέλουν να μάθουν την γλώσσα χωρίς πίεση χρόνου.
 
*Η τιμή είναι για όλες τις ώρες.
8 ώρες/μήνα (2 ώρες/εβδομάδα)
60 €
Κατάλληλο για μαθητές που έχουν σκοπό να δώσουν εξετάσεις και να πάρουν την πιστοποίηση της ιταλικής γλώσσας.
 
*Η τιμή είναι για όλες τις ώρες.
12 ώρες/μήνα (3 ώρες/εβδομάδα)
80 €
Κατάλληλο για μαθητές που θέλουν να δώσουν εξετάσεις και να πάρουν την πιστοποίηση της ιταλικής γλώσσας με πιο εντατικούς ρυθμούς.
 
*Η τιμή είναι για όλες τις ώρες.

Τιμές Μαθημάτων (Για δύο άτομα)

1 δοκιμαστική ώρα
12 €
Δοκιμάστε ένα μάθημα ιταλικών πριν ακολουθήσετε ένα πρόγραμμα μεγαλύτερης διάρκειας.
 
 
4 ώρες/μήνα (1 ώρα/εβδομάδα)
40 €
Κατάλληλο για μαθητές που θέλουν να διατηρήσουν το επίπεδό τους ή για μαθητές που θέλουν να μάθουν την γλώσσα χωρίς την πίεση του χρόνου.
 
*Η τιμή είναι για όλες τις ώρες.
8 ώρες/μήνα (2 ώρες/εβδομάδα)
80 €
Κατάλληλο για μαθητές που έχουν σκοπό να δώσουν εξετάσεις και να πάρουν την πιστοποίηση της ιταλικής γλώσσας.
 
*Η τιμή είναι για όλες τις ώρες.
12 ώρες/μήνα (3 ώρες/εβδομάδα)
100 €
Κατάλληλο για μαθητές που έχουν σκοπό να δώσουν εξετάσεις και να πάρουν την πιστοποίηση της ιταλικής γλώσσας και θέλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα με πιο εντατικούς ρυθμούς.
 
*Η τιμή είναι για όλες τις ώρες.
Close
error: Content is protected !!